Gimpo Airport Wooridul Hospital

Gimpo Airport Wooridul Hospital

Tuesday, 11 November 2014

Өвдөгний дасгал

0 comments
Монголчуудын дунд өвдөгний өвдөлт хамгийн түгээмэл байдаг бөгөөд байнгын хөдөлгөөнгүй байдал, биеийн жин хэтрэлт гэх мэт хүчин зүйлүүд ихээр нөлөөлдөг байна. Тэгвэл та дараах дасгалуудыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэвшүүлсэнээр өвдөг өвдөх аюулаас өөрийгөө аварч болох юм. 

Monday, 3 November 2014