Gimpo Airport Wooridul Hospital

Gimpo Airport Wooridul Hospital

Wednesday, 23 July 2014

Алхах нь эрүүл мэндэд тустай

0 comments
Алхах нь ямар нэг тоног төхөөрөмж, зориулалтын талбай шаарддаггүй, жилийн ямар ч улиралд хийж болох дасгал юм. 

Tuesday, 15 July 2014

Биеийн зөв байрлал

0 comments
Хүмүүс зогсох, суух, хэвтэхдээ биеийн байрлалаа буруу авсанаас болж үүсэх эмгэгүүд байдаг. Зөв суух, хэвтэх, алхахыг өдөр тутмын амьдралдаа хэвшил болговол аливаа эмгэгт өртөг хувь багасна. 


Monday, 14 July 2014

Эмчилгээний төрөл

0 comments
   
Манай эмнэлэг нь хэвийн эрүүл эд эсийг хамгаалан, "Хамгийн жижиг зүсэлттэй мэс ажилбар"-ууд болон "Огт зүсэлтгүй лазер мэс засал"-ын арга барилаар ажиллаж байна. 
        Эмчлүүлэгч хурдан эдгэрч, урьдын хэвийн хэмнэлдээ эргэн ороход нь туслаж, хүндрэл болон дахин сэдрэлтээс урьдчилан сэргийлж, мөн өөрсдийн ур чадвараа улам сайжруулахын тулд бүх хүчээ дайчлан ажиллаж байна. 

Нурууны өвчлөл

0 comments
Бүсэлхий нуруу юунаас тогтдог вэ?
-Бүсэлхий нуруу нь 5 нугалам яснууд /L1-L5/, тэдгээрийг хооронд нь холбож, даралт, доргилтоос хамгаалах нугалмайн жийргэвч /диск/, нугалмайн яс болон үе холбоосоор хамгаалагдсан нугас, эргэн тойрны булчин шөрмөсүүдээс тогтоно. Нугас нь булчингийн хөдөлгөөн мэдэрхүйн үйл ажиллагааг, хэвлий болон нурууны булчин, үе холбоосууд нь хөдөлгөөний ба үений тогтвортой байдлыг хангадаг юм. Өөрөөр хэлбэл, нугас, булчин, шөрмөсүүд харилцан шүтэлцээтэй байж та бидний уян налирхай байдлыг хангадаг.

Эмнэлэгийн танилцуулга

0 comments
Ерөнхий эмнэлэгийн танилцуулга